İNTERNET ŞUBESİ
MENÜ

Zaman Aşımı

Zaman Aşımı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan "Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca bankaların emanetinde bulunan, mevduat, emanet ve alacaklara ilişkin tutarlar, havale bedelleri ve bunların zamanaşımı süresi sonuna kadar işleyecek faizleri dahil, olmak üzere her türlü mevduat, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına uğramaktadır.

Bu çerçevede, ilgili düzenleme uyarınca ekteki sorgu ekranındaki sorgulama sonucu ismi bulunan müşterilerimizin en geç 15 Haziran 2017 tarihine kadar adı geçen şubelerimize başvurulmasını rica ederiz. Aksi halde hesap bakiyeniz Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilecek ve bu tarihten sonra söz konusu hesap/alacakla ilgili herhangi bir tasarruf hakkınız kalmayacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederiz.

Adı Doğum Tarihi Banka Şube Kodu Şubesi Hesap Tipi Hesap Türü Birimi Değeri Son İşlem Tarihi
Ürün veya hizmet arayabilirsiniz. Kapat